Stråk för alla

Spela instrument i Själevad

I Själevad finns möjlighet att lära sig spela orgel och stråkinstrument.

Stråk för alla

I "Stråk för alla" finns möjlighet för vuxna som vill spela med i en stråkorkester. Du erbjuds undervisning i fiol, viola, cello eller kontrabas och inga förkunskaper behövs.

Vill du veta mer kontakta orkesterledare Anna Risberg, telefon: 073-965 18 76, e-post: Anna Risberg

Lilla orgelakademin

Lilla orgelakademin är en musikverksamhet som riktar sig till barn och ungdomar som vill spela orgel. Verksamheten är en del av Härnösands stifts orgelpedagogprojekt.

Är du intresserad kan du vända dig till organist:
Håkan Dahlén telefon 070-332 46 69