Barn står och ritar mot en vägg

Ansökan och urvalsgrunder

Alla är välkomna att söka till vår verksamhet. Ansökan och barnomsorgsavgift hanteras av kommunen på samma sätt som den kommunala verksamheten.

Välkommen med din ansökan via kommunens hemsida.


Urvalsgrunder vid fler sökande än platser till förskolan

Vi tillämpar samma kösystem som Örnsköldsviks kommun. Kötid är det som är den huvudsakliga grunden för urval inför erbjudande av plats i förskolan. Urvalsgrunder vid fler sökande än platser till förskolan:

1.     Geografisk närhet. Fristående förskolor ska vara öppna för alla barn. Men om det finns fler sökande barn än tillgängliga platser får dock förskolan (enligt Skolinspektionen) göra ett urval utifrån s.k. ”närhetsprincipen” vilket kan leda till att barn som är folkbokförda i närområdet får förtur om det finns flera barn i kö med samma kötid.

2.     Syskonförtur. Syskonförtur omfattar barn som har ett äldre syskon som går i Präst- och Pysslingkragens förskola. Syskonförturen gäller för barn som lever i samma familj och bor på samma folkbokföringsadress. För att syskonförtur ska kunna beaktas måste vi få in anmälan i god tid innan önskat placeringsdatum.

Barn som av fysiska, psykiska eller andra särskilda skäl behöver plats i förskola för sin utveckling har förtur till plats enligt kapitel 8, §7 i Skollagen