Foto: Kyrk-CD

Jourhavande präst

Jourhavande präst nås via nödnumret 112.

När du ringer jourhavande präst får du prata med en präst från Svenska kyrkan som har ett särskilt uppdrag och utbildning att tjänstgöra i jouren, de har självklart tystnadsplikt.
 
Jourhavande präst nås varje dag mellan kl 21:00 - 06:00 via nödnumret 112. 
 
Du behöver inte tillhöra Svenska kyrkan för att ringa. Tron på Gud är en självklarhet för dem som arbetar i jouren, men om du inte själv frågar efter det talar man inte om Gud, läser bibeln eller ber böner under samtalet.
 
Jourhavande präst har funnits i över 50 år och är idag organiserad stiftsvis. I riktlinjerna ingår anonymitet både för präst och de som ringer. Där anges också tidsramar för att jouren ska bevara sin karaktär av akut krisjour.