Skrivbok med ett hjärta i hörnet

Expedition Själevad

Sommartider

Tillfälliga öppettider under perioden 20/6 - 26/8
Telefontid och öppet för besök måndag - fredag kl 10.00-12.00.

 

 

Ordinarieöppettider fr.o.m 27/8
Telefontid och öppet för besök måndag - fredag kl 10.00-12.00, 13.00-15.00.
Besöksadress: Hampnäsvägen 36 B, 894 31 SJÄLEVAD
Telefon: 0660-594 00
E-postadress: ornskoldsviks.sodra.pastorat@svenskakyrkan.se

MINNESGÅVOR

Minnesgåvor till följande fonder förmedlas avgiftsfritt till begravningsgudstjänster inom pastoratet:

ACT Svenska kyrkan (Svenska kyrkans internationella arbete)
Svenska kyrkan i utlandet
Barn- och ungdomsverksamheten i Själevads församling
Sociala fonden i Själevads församling
Grisslans kapellfond
Mo blomstergåva  
Barn- och ungdomsverksamheten i Mo församling
Björna kyrkas blomsterfond  
Björna församlingshemsfond
Nylidens kapellfond
EFS Mittnorrland
Dekarsögården  

OBS!
Vid förmedling av minnesgåvor till ovan nämnda fonder till begravningsgudstjänster utanför pastoratet tillkommer en förmedlingsavgift på 20 kr. 

Minnesgåvor Själevad, Mo och Björna församlingar (folder) 

Välkommen att kontakta oss