Familjerådgivning

I Örnsköldsvik finns familjerådgivning i kyrkornas regi.

För alla par, familjer och individer med relationsproblem som har:

  • svårt att förstå eller prata med varandra, lever för splittrat eller grälar 
  • träffat en annan eller där sexlivet inte känns bra
  • konflikter med barn, föräldrar eller släktingar
  • separerat eller håller på att separera, eller när samarbetet om barnen blivit svårt
  • svårigheter efter separation eller befinner sig i andra svåra livssituationer

Vad innebär familjerådgivning?

Tillsammans med familjerådgivare skapas möjligheter till förändring. I lugn miljö få samtala med varandra och finna vägar ur låsta positioner.

Stöd och hjälp vid svåra kriser och livshändelser.

Öka förståelsen för egna och andras värderingar och livsåskådning. Vi arbetar under sträng sekretess och vi för inga journaler, du kan vara anonym om du vill. Samtalet pågår ca en timme.

För aktuella kontaktuppgifter hänvisar vi direkt till familjerådgivningens egen hemsida.