Närbild på någon som bär ett diakonemblem.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Diakoni i Björna

Diakoni är kyrkans omsorg om medmänniskan och skapelsen, ibland kallas det också kyrkans sociala arbete.

Det handlar om att vara medvandrare med människor i glädje och sorg, sårbarhet och styrka, glädje och hopp. Allt vad det innebär att vara människa genom livets utmaningar. Välkommen att delta i församlingens olika mötesplatser, gudstjänster och träffpunkter.

Måndagscafé

En återkommande mötesplats är måndagscaféet på församlingshemmet i Björna. Måndagar mellan 11-13 delar vi gemenskap över en kopp kaffe, våffla och kaka. Frivillig gåva till Act Svenska kyrkan. 

Har du behov av hembesök eller samtal? Många sitter ensamma i sina hem och vet inte vad de ska göra åt situationen. Svenska kyrkan och Röda korset har möjlighet att göra hembesök enligt överenskommelse. Kontakta diakon Susanne Olofsson eller präst Anders Strömdén.

Sångandakt på äldreboendet Björnaborg har vi torsdagar, jämna veckor, kl 14. På nya avdelningen Duvan. Övre bygdens kyrkor turas om att hålla i andakten.

Anhörig vid demenssjukdom

Vi startar en ny grupp till hösten, för dig som är anhörig eller närstående. Gruppen träffas några onsdagar under hösten, kl 10-11.30 i källarvåningen på Björna församlingshem. Ledare är diakon Susanne Olofsson. Frågor och anmälan: 070-290 11 76.

MEDmänniska 
Vill du engagera dig i någon av församlingens aktiviteter eller bidra till en bättre värld genom vårt biståndsorgan Act Svenska kyrkan, så är du välkommen att höra av dig så kan vi berätta mer.