Närbild på någon som bär ett diakonsmycke.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Diakoni i Björna

Diakoni är kyrkans omsorg om medmänniskan och skapelsen, ibland kallas det också kyrkans sociala arbete.

Det handlar om att vara medvandrare med människor i glädje och sorg, sårbarhet och styrka, glädje och hopp. Allt vad det innebär att vara människa genom livets utmaningar. Välkommen att delta i församlingens olika mötesplatser, gudstjänster och träffpunkter.

En återkommande mötesplats är måndagscaféet på församlingshemmet i Björna. Måndagar mellan 11-13 delar vi gemenskap över en kopp kaffe, våffla och kaka. Frivillig gåva till Act Svenska kyrkan. Start: 21/8

Har du behov av hembesök eller samtal? Många sitter ensamma i sina hem och vet inte vad de ska göra åt situationen. Svenska kyrkan och Röda korset har möjlighet att göra hembesök enligt överenskommelse. Kontakta diakon Susanne Olofsson eller präst Anders Strömdén.

Sångandakt på äldreboendet Björnaborg har vi torsdagar, jämna veckor, kl 14. På övervåningen (Lärkan). Övre bygdens kyrkor turas om att hålla i andakten.

MEDmänniska !
Vill du engagera dig i någon av församlingens aktiviteter eller bidra till en bättre värld genom vårt biståndsorgan Act Svenska kyrkan, så är du välkommen att höra av dig så kan vi berätta mer.