Foto: Magnus Aronson/ IKON

Konfirmation Anundsjö, Skorped och Mo

Konfirmation i Anundsjö, Skorped och Mo 2022-2023

Det år du fyller fjorton bjuder Svenska kyrkan in till konfirmation. Konfirmation betyder bekräftelse – bekräftelse av ditt dop och dig.

Vi träffas på församlingsgården i Bredbyn på onsdagar 15.30, direkt efter skolan. Då har vi först ett gemensamt drop-in fika, sedan fortsätter vi med dagens tema. Samlingen slutar 17.00.

Foto: Pixabay

Under året utforskar vi tillsammans på olika sätt vad kristen tro är.

Vi kommer också att ha några gemensamma ”kyrksöndagar” då vi firar gudstjänst tillsammans för att sedan äta lunch och fortsätta med aktiviteter under ett par timmar.

Aktivitererna är blandade såsom hantverk, musik, friluftsliv, film m.m.

Två läger ingår, ett i början av höstlovet 2022; fredag-tisdag på lägergården i Solberg och ett vårläger i Höga Kusten-området under Kristi himmelsfärdsdagshelgen 2023.

Att konfirmera sig är gratis, även att åka på läger. Om du inte är döpt så ordnar vi det under konfirmationstiden.

Konfirmationen blir den 4/6 2023 i Anundsjö kyrka.

Start hösten 2022

Söndag den 16 oktober startar vi med en gudstjänst klockan 18.00 i Anundsjö kyrka. Efter gudstjänsten inbjuder vi till en samling i församlingsgården. Där ges mer information om konfirmationsupplägget, vårdnadshavare får chans att prata med ledarna och konfirmanderna får träffa några av de unga ledarna.

Mål med konfirmationen
Konfirmationens mål är att utrusta dig med goda redskap för att leva som människa i världen. Kyrkan vill vara en plats där du kan bli mer trygg i dig själv, känna gemenskap i gruppen och församlingen och utvecklas känslomässigt och andligt. Det sker genom lek och allvar, enskilt och tillsammans i konfirmandgruppen.

Konfirmandtiden vill ge dig mod att stå upp för att alla människor är värdefulla och se kyrkans roll när det gäller att visa det.

Tiden som konfirmand vill också ge dig redskap att se hur kristen tro finns i relation till andra livsåskådningar samt visa respekt för människor med annan övertygelse.