Två personer håller hand.
Foto: Øyvind Lund /Ikon

Träffpunkter och social gemenskap

Välkommen till vår verksamhet i Anundsjö, Skorped, Solberg och Mellansel

ANUNDSJÖ
Måndagsträffen i Bredbyn, dagledigträff med fika
Plats: Församlingsgården, stora salen.
Tid: Kl 13.00-14.30.
Datum: Måndagar tom 9 maj 2022 (ej röda dagar).
Fika ingår

START HÖSTEN -22
Start 5/9, varje helgfri måndag till och med 7/11

 

Torsdagstankar Sörgården, Bredbyn
Varje torsdag kl 14.00 med efterföljande gemenskap och fika.
I samverkan med Framtidskyrkan.
Jämna veckor med Anundsjö församling och ojämna veckor med Framtidskyrkan.
Start april 2022 och pågår tom 19 maj 2022

 

SKORPED
Onsdagsträffen i Skorped
Plats: Församlingshemmet
Tid: Kl. 13.00-15:00
Datum: 9/3, 6/4, 4/5 och 1/6 2022
Pris: 20 kr, fika ingår

1 JUNI SISTA FÖR TERMINEN
Besök av anhörigkonsulenterna:
Catharina Ericsson och Marielle Sjölund
De ger viktig information samt kom med dina frågor till dem!

Fika 20 kr och samvaro samt bingo (10 kr/ bingoplatta)
Vi ser gärna att betalning sker med kort

 

Torsdagstankar i Skorpeds servicecenter
Varje torsdag kl 13.30 med efterföljande gemenskap och fika.
I samverkan med Baptistkyrkan.
Jämna veckor med Baptistkyrkan och ojämna veckor med Skorpeds församling.
Pågår 13 januari tom 23 juni 2022.

Vårgudstjänst den 26 maj kl 13.30 på Skorpeds servicecenter.

 

SOLBERG
Solbergs Trivselträffar
Plats: Solstrålen
Start meddelas senare