Förtroendevalda

Kyrkan styrs av förtroendevalda som väljs i kyrkoval vart fjärde år. Läs mer om våra förtroendevalda i kyrkofullmäktige, kyrkoråd och församlingsråd.

Kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige är det högsta beslutande organet. Ledamöterna väljs av medlemmarna vart fjärde år.

Kyrkoråd

Kyrkorådet är pastoratets styrelse, ett beredande och verkställande organ under kyrkofullmäktige

I varje församling finns ett församlingsråd (styrelse). De har det lokala ansvaret för gudstjänstliv och verksamhet. Läs mer om respektive församlingsråd nedan.

Protokoll

Är du intresserad av protokoll från våra församlingsråd eller kyrkoråd?
De lämnas ut efter sekretessprövning (kontroll så att inga personuppgifter lämnas ut), vänligen kontakta vår expedition i Själevad, tel 0660-59400 eller skriv ett mail till ornskoldsviks.sodra.pastorat@svenskakyrkan.se

Församlingsrådens ordföranden fr v Ulrika Marcusson (Nätra), Ann-Catrin Brandtlin (Björna), Anci Svensson (Mo), Nea-Marie Österlund (Anundsjö), Lennarth Edmark (vice ordf Sidensjö), Monica Lundin (Skorped) och Ulla-Britt Sundin (Själevad). Foto: Monica Backerholm

Kyrkoordningen