Själevads kyrkogård
Foto: Per Ågren

Själevads kyrkogård

Pastoratets, och även kontraktets, största kyrkogård är belägen runt Själevads kyrka, och utbredd mellan Moälven i söder och Gottnevägen i norr.
Antal upplåtna enskilda gravplatser uppgår till cirka 5 600 stycken, fördelade på tre huvudområden. Här finns kistgravplatser, urngravplatser, askgravplatser, askgravlund och minneslund. Det finns också ett kvarter enbart avsett för avlidna med muslimsk trostillhörighet. 
Kyrkogården är välbesökt och ligger i anslutning till kommunens gång- och cykelvägar. Under årets mörka period är delar av kyrkogårdens huvudgångstråk belysta.

Välkommen att kontakta oss

Telefon: 0660-594 25, telefontid vardagar kl 9.00-11.30.
e-post: sjalevads.kyrkogard@svenskakyrkan.se

Kyrkogårdsexpeditionen i Själevad har öppet för besök helgfria vardagar kl 13.00-15.00.
Expeditionen har stängt följande dagar
20/6 , 24/6 midsommarafton (gäller även telefontid)
1/7 , 8/7  samt 13-14/7