Svenska kyrkans sociala arbete, diakoni

Våra diakoner finns för dig. Se under respektive församling/distrikt

Det finns ögonblick då det känns både tungt och mörkt. Stunder när vi verkligen behöver hjälp och stöd. Vad vi behöver varierar från person till person och från tillfälle till tillfälle, men när stunderna kommer vill Svenska kyrkan finnas där.
 
Du kan få praktisk hjälp och stöd att gå vidare. Det är dina behov och dina frågor som står i centrum. I många församlingar finns det också samtalsgrupper, till exempel för dig som mist en nära anhörig. Vänd dig till en diakon eller präst i din församling om du behöver en tid för samtal.

Genom att hjälpas åt kan vi förhoppningsvis tillsammans åstadkomma att det ljusa, det som är bra, lyser allt starkare. Över hela Sverige står kyrka efter kyrka, ett närverk av trygghet, glädje och omsorg. Och djupast: en möjlighet att få känna sig omsluten av den kärlek som bär allt.

Ett nätverk
Alla människor har samma behov av att bli älskade och bekräftade. Varje människa har ett okränkbart värde.
Genom diakonin hjälper församlingen människor på olika sätt. Diakonin finns parallellt med kommunens sociala verksamhet och vill visa på Guds närvaro i allt mänskligt liv.
Kyrkans sociala arbete kallas diakoni. Diakoni betyder tjänst och innebär omsorg om medmänniskan i livets olika situationer. I berättelserna om Jesus Kristus framträder en människa som gav sig själv osjälviskt för andra, och det är kraften och förebilden för Svenska kyrkans diakoni.

Kyrkans sociala arbete
I alla Svenska kyrkans församlingar finns det medarbetare som är beredda att lyssna och samtala kring din livssituation. Diakoner och präster har tystnadsplikt och om du vill kan du vara anonym.
Hjälpen kan se ut på många sätt, för våra behov är personliga och lösningen likaså, men bakom dem alla skymtar Guds omsorg om oss.
När det känns som allra svårast vill Svenska kyrkan finnas där. Ofta med praktisk hjälp. En hand att hålla när livets slut närmar sig. Ett extra stöd hos doktorn när ett svårt besked lämnas. En annan gång genom att bara sitta ner tillsammans och dricka en kopp kaffe. Många gånger genom att lyssna och samtala, enskilt eller i grupp.

Någon att prata med
Ibland är det svårt att be de allra närmaste om hjälp, vi vill inte belasta dem. Funderingarna kan kännas alltför privata för att delas med familjen.
Det kan vara så många olika skeenden i livet som gör att det känns tungt. Förlusten av en närstående. En relation som gått i baklås. Perioder när meningen med allt ifrågasätts. Sjukdom. Ensamhet – en bottenfrusen vardag.
Församlingen har en viktig roll i den oplanerade vardagen. Då livet tar vägar som vi inte tänkt oss. När tryggheten rycks undan och nätverket runt oss brister.

Det man inte tänkt sig
Därför vill Svenska kyrkan omfatta alla livets skiftningar. Och särskilt finnas där när det känns som mörkast.
En av församlingens viktigaste uppgifter är att vara en mötesplats. En plats där vi kan dela erfarenheter med varandra och fira gudstjänst tillsammans. Jesus säger: ”Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor, jag ska skänka er vila.”