Förskolebarn gungar utomhus
Foto: Monica Backerholm

Förskolorna Prästkragen och Pysslingkragen

Vi ger barnen en lugn och trygg miljö, omhändertagna av våra utbildade och erfarna pedagoger.

Sedan slutet av 80-talet har Svenska kyrkan erbjudit barnomsorg i Själevad. Det startade i den gamla prästgården intill kyrkan med Prästkragens förskola och fritidshem. 2006 startade Pysslingkragens förskola i Själevadsgårdens lokaler. Två fantastiska gamla byggnader som har gott om utrymme och historia!

Barnen är i åldrarna 1-5 år och tas om hand av våra kunniga pedagoger med stor erfarenhet.

Förskolebarn leker kök utomhus

Vi vill sträva efter att vår verksamhet ska främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet för alla barn som vistas här.

”Förskolan ska lägga runden för ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik.” (Läroplan för förskolan)

Vi ser värdet av att vara utomhus. Tack vare våra stora och härliga utegårdar kan vi erbjuda stimulerande uteverksamhet dagligen. Vi har bl.a. vår populära ”Kottegrupp” för femåringarna. I ”Kottegruppen” går de ut i naturen för att lära sig mer om djur och natur. Även våra yngre barn får många möjligheter till bra, pedagogisk utevistelse. En stor tillgång är närheten till skog, ängar och vatten.

Vi delar ofta in barnen i mindre grupper där de får uppleva skapande aktiviteter, profilsamlingar och utomhuspedagogik. Allt anpassat efter barnens ålder och mognad för att de ska få de utmaningar som leder till lärande och utveckling.

Barn leker kiosk och står i kö

Våra förskolor har en kristen profil. Profilen visar sig i t.ex. sånger samlingar och böcker. Vi uppmärksammar årets kristna högtider, bl.a. jul och påsk. Vi bjuder även in till gudstjänster två gånger per läsår

Vi uppmuntrar till en hållbar livsstil. Vi sorterar vårt matavfall, våra sopor och samtalar med barnen om vad hållbarhet innebär.

Utvändig bild på Prästkragens förskola och fritidshem
Prästkragens förskola
Utvändig bild på Pysslingkragens förskola
Pysslingkragens förskola

kontakta oss gärna för mer information

Förskolechef Anna Sjöström: 070-665 94 28
Prästkragens förskola: 070-322 52 41
Prästkragens fritidshem: 070-323 54 31
Pysslingkragens förskola: 070-323 35 64