Tre kollekthåvar står lutade mot en stenvägg.
Foto: Albin Hillert

Gör skillnad ge en gåva

Enkelt via Swish

Det går bra att ge en gåva med hjälp av Swish, nedan ser du vilka olika nummer som gäller. Det är viktigt att du skriver vad du betalar till, t ex gudstjänst, xx kyrka och datum.

Anundsjö Kyrka 123 241 28 72

Skorpeds  kyrka kollekt 123 177 52 04

Solbergs kyrka 123 211 64 73

Kyrkogårdsversamheten 123 217 48 86

Anundsjö barnverksamhet 123 517 05 50

Anundsjö Skorped ungdom 123 266 67 58

Skorped Barnverksamhet 123 493 55 65

Anundsjö Diakoni 123 662 64 51

Skorped Diakoni 123 348 58 10

Församlinggården Bredbyn 123 241 28 64

Myckelgensjö Lillkyrka 123 360 87 91

Om det inte framgår vad inbetalningen gäller skickas pengarna till Act Svenska kyrkan, enligt vår rutin för hur omärkta inbetalningar hanteras.