Kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige är det högsta beslutande organet. Ledamöterna väljs av medlemmarna vart fjärde år.

Kyrkofullmäktige Örnsköldsviks södra pastorat

För Kyrka för alla
Ledamöter                                            

Kenneth Lindmark (andre vice ordf)                                
Ulla-Britt Sundin                                   
Elin Mårtensson                                    
Birgitta Sedin                                         
Thomas Wahlbom                                 
Krister Jansson                                      
Cristina Göransson                               
Ulrika Marcusson                                  
Christer Gelfgren (ordf)                                  
Lennarth Edmark
Elisabeth HåkaErs
Nina Wiik
Alexandra Jansson
Hans Wikström
Anders Hörnblad
Micael Marcusson
Torsten Brunemo
Gunilla Kallin

Ersättare:
Maria Berggren
Tomas Sundin
Lars Eidenvall
Britt-Marie Johansson
Nea-Marie Österlund
Maude Eriksson
Iréne Olsson
Göran Norlén
John-Erik Sturesson

För Socialdemokraterna
Ledamöter                                           
Jan Olov Häggström                            
Ulrika Karlsson                                     
Hans Gidlund                                        
Kristin Ögren (vice ordf)                                       
Stefan Nordeman                                 
Yvonne Ölund                                       
Stefan Forssén                                      
Cina Elmnert                                         
Christina Svensson
Erik Karlsson
Christina Andersson
Bertil Vestin
Lena Gidlund
Peder Johansson
Ann-Catrin Brandtlin

Ersättare:
Jan Lindstedt
Britt Westman
Tommy Tjernström
Karola Persson
Zeth Olsson
Birgitta Westman
Olof Ögren
Britt-Inger Staaf

För Vänstern i Svenska kyrkan
Ledamot

Göran Wåhlstedth

Kyrkofullmäktiges presidium: frv Kristin Ögren (vice ordf), Christer Gelfgren (ordf) och Kenneth Lindmark (andre vice ordf).

Mötesplan 2022

2 juni i Anundsjö
10 november i Sidensjö