Kupade händer med ett tänt ljus

Samtalsstöd i Nätra-Sidensjö

Det finns hopp, även när det är som mörkast. Någon som lyssnar. En axel att luta sig mot. Goda råd om vart man kan vända sig. En erfaren samtalspartner i de stora livsfrågorna. Svenska kyrkan och Nätra-Sidensjö församlingar finns till just för att stödja dig.

Vid behov av samtal och stöd kontakta någon av våra präster eller diakoner i församlingen 

 

Präst

    Diakon