Foto: Therese

Barn och unga i Björna

Barnverksamhet är bland det viktigaste vi har i Svenska kyrkan.
Jesus sa ”Låt barnen komma hit till mig och hindra dem inte. Guds rike tillhör sådana som de.”

Ett sextiotal barn och unga möts regelbundet i våra grupper under året i Björna församling. Vår barnverksamhet är uppskattad. Varje barn är unikt, en värdefull del av Guds skapelse. Ledarna strävar efter att se varje människa och skapa trygga grupper där barnen får möjlighet att växa. Vi firar regelbundet gudstjänst för liten och stor, där barnen ofta får möjlighet att själva medverka.

Med dopet som grund och Jesus som centrum vill vi ge en kristen grund att bygga vidare på, och visa föräldrarna att kyrkan har något att ge både till dem själva och till deras barn. Även om barnet inte är döpt är det givetvis välkommet i församlingens verksamhet. Församlingen ska vara till stöd och hjälp att leda barnet på "trons väg genom livet".

Vår barn och ungdomsverksamhet erbjuder sex olika grupper, och en verksamhet som passar alla åldrar. Lek och gemenskap blandas med sånger, bibelberättelser och funderingar kring livet och tron.

"Det är så lätt att såra. Lättare än du tror. Ett överlägset hån, några tanklösa ord, det du kanske inte menar, kan påverka mer än du vet och ge en människa känslan av ensamhet. Det är så lätt att glädja, lättare än du tror. Ett vänligt leende, några uppmuntrande ord, sagt i en vänlig ton, kan värma mer än du vet. Så kanske vi ska starta idag och visa lite kärlek?"