Församlingsråd Skorped

Monica Lundin, ordf
Maggie Källgren, vice ordf

Jerry Gyll
Emelia Nilsson
Sara-Eva Ögren

Ersättare: Anna-Greta Simonsson och Sven-Olof Östman. 

Fr v: Jerry Gyll, Margareta Källgren, Emelia Nilsson, Monica Lundin, Sara-Eva Ögren och församlingsherde Petter Nordlander. Saknas gör Anna-Greta Simonsson och Sven-Olof Östman.

PROTOKOLL

Är du intresserad av protokoll från våra församlingsråd?
De lämnas ut efter sekretessprövning (kontroll så att inga personuppgifter lämnas ut), vänligen kontakta vår expedition i Själevad, tel 0660-59400 eller skriv ett mail till ornskoldsviks.sodra.pastorat@svenskakyrkan.se