Församlingsråd Nätra

Ulrika Marcusson, ordf
Krister Jansson, vice ordf

Jan-Olov Häggström
Britt-Marie Johansson
Kent Lundgren
Siw Norrman
Tomas Sjöberg

Ersättare: Annika Körkkö, Marie-Louise Sallander och Micael Marcusson.  

PROTOKOLL

Är du intresserad av protokoll från våra församlingsråd?
De lämnas ut efter sekretessprövning (kontroll så att inga personuppgifter lämnas ut), vänligen kontakta vår expedition i Själevad, tel 0660-59400 eller skriv ett mail till ornskoldsviks.sodra.pastorat@svenskakyrkan.se