Händer möts i gemenskap

Engagera dig

Vill du vara delaktig i vårt arbete? Det finns många möjligheter

Känner du längtan att vara behövd och vill hjälpa till med något. Det finns uppgifter för alla, du bestämmer själv hur mycket eller lite du vill hjälpa till. Du är behövd, välkommen att höra av dig till oss.

KYRKANS VÄNTJÄNST

Vill du göra skillnad för en medmänniska sänd av Svenska kyrkan? Då kanske Kyrkans väntjänst är något för dig. Som deltagare i väntjänsten finns du till hands för dem som själva inte kan ta sig ut. Som har behov av någon att få dela sina tankar med. Det kan också vara att ta med dem ut på en promenad i solen eller ett hembesök. Innehållet i mötet sker utifrån vad ni kan ställa upp med och vad den besökte önskar. Hör av dig till diakon Tova Hellström.

ACT SVENSKA KYRKAN

Är du intresserad av de internationella frågorna? Vi jobbar tillsammans för att samla in pengar till de olika projekt som Act Svenska kyrkan stöttar. Här är det bara himlen och våra egna förutsättningar som sätter gränserna för vad man kan hitta på tillsammans kan vi göra skillnad. Har du en rolig idé för insamling eller vill du bidra med dina händer och kompetens. Kontakta diakon Tova Hellström om du vill vara med och arbeta för världen i stort.

KYRKVÄRD
Som kyrkvärd tjänstgör du i par med en annan kyrkvärd vid gudstjänster och konserter. Våra kyrkvärdar arbetar enligt ett fastställt schema. Uppgiften är att hälsa välkommen till kyrkan, dela ut psalmböcker, förbereda inför gudstjänsten, ta upp och räkna kollekten med mera. 

 
DET FINNS MÅNGA FLER UPPGIFTER

Det kan vara att baka inför ett kyrkkaffe eller samling. Det kan handla om att hjälpa till med servering vid olika aktiviteter, det finns snå pch stora arbetsuppgifter som passar de flesta. Välkommen att kontakta någon av våra diakoner.

Engagera dig internationellt

Vill du göra något handfast i kampen för en mer rättvis värld? Här kan du delta i påverkanskampanjer, åka på utbyte, bli ombud, bli Ageravolontär eller engagera dig på något annat sätt i din egen församling.

Kyrkans väntjänst

Vill du sprida ljus och glädje till en medmänniska i ditt närområde? Häng då med när vi nu startar Kyrkans väntjänst.

Välkommen att kontakta oss