Foto: Therese Dahlberg

Björna kyrkogård

Björna kyrkogård ligger belägen i anslutning till Björna kyrka i Björnaby, strax utanför Björna samhälle. Här finns kistgravplatser, askgravplatser, minneslund och kistgravlund. Totalt finns det cirka 1100 upplåtna enskilda gravplatser.

Förr i tiden var Björnaby björnabygdens centralort med kyrka och skola. Då järnvägen byggdes några kilometer bort, flyttades därefter samhället närmare den och bygden fick en ny centralort. Björna ligger beläget cirka 34 km nordväst om Örnsköldsvik.