Foto: Magnus Aronsson /Ikon

Konfirmation i Själevad

En massa möjligheter till gemenskap, snack om livet, lära sig om kristen tro och kyrkans traditioner, upplevelser, läger, lek och allvar.

Vi har upptakt efter skolstarten. Träffar måndag eller tisdag efter skolan, 15.30-17.15.
Du väljer själv vilken dag du vill komma. Vi börjar med fika (korvmackor).

Vi erbjuder tre läger under året. Det första redan vecka 37. Ett läger är i februari och det sista i maj. Konfirmationen är i maj 2024.

Under året pratar vi om att vi är skapade av Gud vilket betyder att vi är älskade och värdefulla för dem vi är. Även att vi har ett ansvar för världen och hur vi människor beter oss mot varandra. Om vem Jesus är och vad julberättelsen och påsk berättelsen har för betydelse.  Vi pratar också om döden, begravning och det kristna hoppet om en evighet. Kristna traditioner och kyrkoåret. Och mycket, mycket annat.

Några röster från tidigare konfirmander:

”- Detta år har känts som en trygghet för att man kan komma till en plats där ingen dömer en”.
”- Mycket roligare än jag trodde och inte så mycket läsa bibeln”.
”- Mysiga andakter”.
”- Roligt att sjunga”
”- Kul aktiviteter och läger, helt klart värt det!”.

Välkommen med din anmälan i formuläret. Har du frågor är du välkommen att kontakta oss, se kontaktuppgifter nedan.

Vid träffar och läger fotograferar vi ibland därför behöver vi vårdnadshavarnas godkännande för fotografering. Bilderna används inte annat än i konfirmandgruppen utan särskilt medgivande. Kryssa i nedan om ni godkänner fotografering av ert barn eller inte.

För oss inom Svenska kyrkan är det viktigt att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Vi skyddar den information som du anförtror oss med samt följer gällande lagar. Läs gärna mer om vårt arbete med GDPR: www.svenskakyrkan.se/ornskoldsvikssodra/gdpr