Kyrkogårdar

Inom pastoratet finns kyrkogårdar i Själevad, Mo, Björna, Anundsjö, Skorped, Solberg, Nätra, Sidensjö samt på öarna Ulvön och Trysunda. Begravningsverksamheten omfattar alla som bor i pastoratet, oavsett livsåskådning eller medlemskap i Svenska kyrkan.

Begravningsverksamheten är ett statligt uppdrag som regleras bl a av Begravningslagen och Begravningsförordningen. Den finansieras av begravningsavgiften som alla inkomsttagare, oavsett medlemsskap i Svenska kyrkan eller inte, är skyldiga att betala. Länsstyrelsen förordnar begravningsombud som övervakar att verksamheten bedrivs enligt gällande lagar och bestämmelser.

Begravningslokaler

Våra kyrkor och kapell

Begravningsplatser

Begravningsplatser finns i Bredbyn, Skorped, Solberg, Själevad, Mo, Björna, Nätra & Sidensjö

Begravning

Begravning är ett sätt att ta farväl och är en viktig del i sorgearbetet. Alla sörjer vi på vårt eget sätt, därför är det viktigt att varje begravning anpassas till den situation som råder och till den avlidne eller anhörigas önskemål.

Bild på grav med blommor från Själevads kyrkogård

Gravrätt

När en gravplats upplåts kallas den för gravrätt

Närbild på en röd ros. En kyrkogård syns suddigt i bakgrunden.

Gravskick

Det finns många typer av gravar

Gravrättsinnehavare sökes

Är du den vi söker?

Folder om begravning

Innehåller möjlighet att skriva ner sina personliga önskemål. Foldern finns på flera språk

Kontaktuppgifter kyrkogårdsexpeditioner

Själevads kyrkogård
Telefon: 0660-594 25
E-post: sjalevads.kyrkogard@svenskakyrkan.se
Telefontid månd-fred kl 09.00-11.30
Arbetsledare: Michael Persson, 0660-599 27

Mo kyrkogård
Telefon: 0660-594 35
E-post: mo.kyrkogard@svenskakyrkan.se
Arbetsledare: Everth Nilsson, 0662-51 35 33

Björna kyrkogård
E-post: bjorna.kyrkogard@svenskakyrkan.se
Arbetsledare: Everth Nilsson, 0662-51 35 33

Anundsjö, Skorped och Solbergs kyrkogårdar
Telefon: 0661-654079 
E-post: anundsjo.kyrkogarden@svenskakyrkan.se
Telefontid månd-fred kl 09.00-11.30
Arbetsledare: Stefan Jonsson, 0661-654071

Nätra kyrkogård
Telefon: 0660-299750
E-post: natra.kyrkogard@svenskakyrkan.se
Telefontid månd, tisd, torsd kl 09.30-11.30
Arbetsledare: Eric Loiseau, tel 0660-299751

Sidensjö kyrkogård
E-post: sidensjo.kyrkogard@svenskakyrkan.se
Kontakt: Fredrik Altelind, tel 0660-299752

  Kyrkogårdsexpedition Anundsjö, Skorped och Solberg

 • Stefan Jonsson

  Stefan Jonsson

  Örnsköldsviks södra pastorat

  Mer om Stefan Jonsson

  Kyrkogårdsföreståndare i Anundsjö och Skorpeds församlingar