Foto: Tony B från Pixabay

Kyrkans stödgrupp inom POSOM

Kyrkans stödgrupp är en av stödgrupperna i Örnsköldsviks kommun och är under POSOM "Psykiskt och socialt omhändertagande"

Stödgrupperna aktiveras vid stora händelser och vid behov samverkan med övriga stödgrupper.

Räddningstjänsten, landstinget, polisen samt kommunens krisledningsorganisation kan begära hjälp av POSOM-organisationen.

POSOM:s ledningsgrupp ligger under Väldfärdsförvaltningen/socialt stöd.

Syftet är att lindra och stödja i akuta situationer och att förebygga psykisk ohälsa på lång sikt. Det kan exempelvis innebära att ge stöd till drabbade anhöriga, organisera stödcentrum, samordna resurser och/eller skapa kontakter med andra berörda hjälpinsatser.

Vid en krisartad händelse där POSOM kopplas in, publiceras kontaktuppgifter till aktuell POSOM-grupp på kommunens webbplats.