Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Västra Frölunda pastorat

Välkommen till Svenska kyrkan i västra Göteborg. Näset, Styrsö, Tynnered, Västra Frölunda och Älvsborgs församlingar bildar tillsammans Västra Frölunda pastorat. Från Vinga fyr till Frölunda Torg finns våra många kyrkor som öppna mötesplatser.

Aktuellt i församlingarna:

Tidningen Våga

Dop: 

Dags att anmäla sig till konfirmation i Svenska kyrkan:

I livets alla skeden: 

Kyrkans jourtjänst blir Kyrkans SOS