Karta över Västra Frölunda pastorat
Foto: Helena Andersson

Församlingar & kyrkor

Näset, Styrsö, Tynnered, Västra Frölunda och Älvsborgs församlingar bildar tillsammans Västra Frölunda pastorat. Sammanlagt finns här elva kyrkor och fyra förskolor. Här hittar man in till varje församlings lokala hemsida.

Närvaro, öppenhet och hopp

Västra Frölunda pastorat bildades 1 januari 2018. Pastoratet har en kyrkoherde och ett kyrkoråd. Var och en av församlingarna har en församlingsherde, vilkas uppdrag på många sätt liknar det kyrkoherdarna hade tidigare.

De lokala församlingarna är utgångspunkten för det mesta av den kyrkliga verksamheten men det som blir bättre att vi gör tillsammans samverkar vi kring.

Pastoratet har nu en gemensam expedition där man bland annat kan boka dop och andra kyrkliga handlingar.

Det finns också fyra förskolor i pastoratet. Pärlan i Näset, Arken i Tynnered, Lingonet i Grevegården och Kyrkans förskola i Älvsborg. Se länk nedan. 

Välkommen!

Karta över Västra Frölunda pastorat
Foto: Helena Andersson