Dopklänning 1 Tynnered

Här är bild på dopklänning 1 som man kan låna vid dop i Tynnereds församling. Ange i bokningen om ni vill låna klänningen.

Foto: Jan-Olof Bertilsson