Älvsborgs församlingshem - Stora salen
Foto: Lisa Lindh

Älvsborgs församlingshem

I församlingshemmet samlas många olika grupper. Det går att hyra till dopkalas, begravningssamlingar och konferenser.

Om du vill hyra församlingshemmet, kan du välja mellan följande lokaler:

Stora salen

I stora salen i Älvsborgs församlingshem ryms 130 gäster.

Lilla salen

I lilla salen i Älvsborgs församlingshem ryms 20 gäster.

Historik

Redan år 1929 började man planera för ett församlingshem i anslutning till dåvarande Hagens kapell. Då bildades nämligen Älvsborgs kyrkliga ungdomskrets med komminister Albin Rosengren som ordförande. Denna förening arbetade på olika sätt för att samla in pengar. Senare ändrades föreningens namn till Kyrkokretsen och till sist Församlingshemsstiftelsen.
År 1954 erhölls byggnadstillstånd för ett församlingshem på kapelltomten. Då byggnadsarbetet började, hade cirka 100 000 kronor insamlats och resten av kostnaden 117 000 kronor betalades genom anslag av kyrkofullmäktige. Församlingshemmet ökades ut och byggdes om under åren 1984-85. Bland annat tillkom en pastorsexpedition och en förbindelsegång till kyrkan.