Foto: Ikon

Ledning Västra Frölunda pastorat

Kyrkoherde och församlingsherdar.

Kyrkoherde Västra Frölunda pastorat

Församlingsherdar