Foto: Illustratör: Helena Andersson

Om pastoratet

Västra Frölunda pastorat ligger i västra Göteborg och består av Näset, Styrsö, Tynnered, Västra Frölunda och Älvsborgs församlingar. Läs den gemensamma församlingsinstruktionen här.

Om Västra Frölunda pastorat

Västra Frölunda pastorat bildades 1 januari 2018 och består av fem församlingar och elva kyrkor. Pastoratet har en kyrkoherde, Ingvild Fallegård, och ett kyrkoråd. Var och en av församlingarna har en församlingsherde.

De lokala församlingarna är utgångspunkten för det mesta av den kyrkliga verksamheten. Samverkan mellan församlingarna sker dock på flera områden, bland annat konfirmation och diakoni. Det finns också fyra förskolor i pastoratet.

Pastoratet har också en gemensam expedition, vid Västra Frölunda kyrka, där man bland annat kan boka dop och andra kyrkliga handlingar.

Svenska kyrkan i västra Göteborg vill

Västra Frölunda pastorat vill vara en öppen, tydlig kyrka som på ett relevant sätt förmedlar evangeliet till alla människor, en kyrka som människor har en positiv relation till och känner glädje över att tillhöra. Kyrkans mål är att uppfylla syftet med Guds mission och delta i det pågående arbetet för befrielse och försoning. 

 

Prioriterade områden i Västra Frölunda pastorat

Klimat

Det är en del av kyrkans uppdrag att värna om jorden vi har fått att förvalta och att bidra till skapelsens återupprättelse. Hållbarhet är ett angeläget ämne då konsekvenserna av global uppvärmning blir allt allvarligare. Som pastorat har vi ett ansvar för att vara med och leda en god utveckling. Vi ska aktivt arbeta för en hållbar utveckling och för att sporra varandra att vara del i resan genom att bjuda in till samtal och bilda opinion.

Ungdomar

Pastoratet ska vara en mötesplats för människor i alla åldrar längs hela livets resa. Utrymmet för ungdomar behöver bli större. Kyrkan ska finnas och nå ut till platser där ungdomarna finns, i skola, på fritidsgårdar, i idrottsföreningar, på nätet och andra sammanhang. Vi ska tillsammans bidra till att ge ungdomar goda miljöer där det finns utrymme att växa.

Idealitet

I pastoratet är ideella medarbetare viktiga bärare av erfarenhet och kunskap. Kyrkan har möjlighet att göra mer inom till exempel diakonin när ideella tar ansvar för grupper och leder verksamheter.

Församlingen är en plats för tro och gemenskap där ideellt medarbetarskap har en självklar del. 

Läs mer i församlingsinstruktionen nedan.

Församlingsinstruktion

Varje församling eller pastorat skall upprätta en församlingsinstruktion som är ett slags måldokument. Den innehåller bland annat en omvärldsanalys, en beskrivning av hur man jobbar med den grundläggande uppgiften (gudstjänst, diakoni, undervisning och mission) samt tre prioriterade områden. Dessa områden är för pastoratets del, klimatet, ungdomar och idealitet. Församlingsinstruktionen är godkänd av kyrkoherde och kyrkofullmäktige och utfärdad av stiftets domkapitel.

Församlingsinstruktion för Västra Frölunda pastorat

Siluetten av två personer som sitter på en parkbänk. En röd termos står mellan dem.

Socialt arbete - diakoni

Diakoni är kyrkans sociala omsorg och arbete. Till pastoratets nya diakonimottagning är det endast tidsbokning. Mer information finns på denna sida. Obs! Stängd mottagning 19/12-9/1.

Dop, bröllop & begravning

Kyrkan finns där genom hela livet, från att välkomna ett barn in i Guds familj, välsigna äktenskapet till att stödja anhöriga i sorgen efter någon nära.

Gudstjänst

Gudstjänsten är kyrkolivets centrum och hela församlingens gåva och ansvar. I kalendern finns information om tid och plats för veckans gudstjänster.

Aktiviteter

Var dag i kyrkor och församlingshem! Lek, samtal, gemenskap och musik - aktiviteter för alla åldrar.

Församlingsherdar

  Dörren till vänster är ingången till pastoratets expedition.

  Expeditionen - kontakta oss

  Församlingarna i Västra Frölunda pastorat har en gemensam expedition. Du bokar dop, vigsel eller begravning samt hyra av lokaler genom att kontakta expeditionen. Vi guidar dig självklart gärna rätt vid andra frågor.

  Kyrkorådet

  Kyrkorådet i Västra Frölunda pastorat. Ledamöter och mötesprotokoll.

  Kyrkofullmäktige

  Kyrkofullmäktige i Västra Frölunda pastorat. Ledamöter, sammanträdesdatum och protokoll.

  Kontakta oss

  Här hittar du kontaktuppgifter till expeditionen, alla medarbetare, avdelningar och församlingar i Västra Frölunda pastorat.