Foto: Illustratör: Helena Andersson

Om pastoratet

Västra Frölunda pastorat

Västra Frölunda pastorat består sedan januari 2018 av Näset, Styrsö, Tynnered, Västra Frölunda och Älvsborgs församlingar.

Varje församling eller pastorat skall upprätta en församlingsinstruktion som är ett slags måldokument. Den innehåller bland annat en omvärldsanalys, en beskrivning av hur man jobbar med den grundläggande uppgiften (gudstjänst, diakoni, undervisning och mission) samt tre prioriterade områden. Dessa områden är för pastoratets del, klimatet, ungdomar och idealitet. Församlingsinstruktionen är godkänd av kyrkoherde och kyrkofullmäktige och utfärdad av stiftets domkapitel.

Församlingsinstruktion för Västra Frölunda pastorat