Foto: Illustratör: Helena Andersson

Om pastoratet

Västra Frölunda pastorat ligger i västra Göteborg och består av Näset, Styrsö, Tynnered, Västra Frölunda och Älvsborgs församlingar. Läs den gemensamma församlingsinstruktionen här.

Om Västra Frölunda pastorat

Västra Frölunda pastorat bildades 1 januari 2018 och består av fem församlingar och elva kyrkor. Pastoratet har en kyrkoherde, Ingvild Fallegård, och ett kyrkoråd. Var och en av församlingarna har en församlingsherde.

De lokala församlingarna är utgångspunkten för det mesta av den kyrkliga verksamheten. Samverkan mellan församlingarna sker dock på flera områden, bland annat konfirmation (länk) och diakoni. 

Pastoratet har också en gemensam expedition, vid Västra Frölunda kyrka, där man bland annat kan boka dop och andra kyrkliga handlingar.

Det finns också fyra förskolor (länk) i pastoratet.

Ingvild Fallegård

Ingvild Fallegård

Västra Frölunda pastorat

Kyrkoherde i Västra Frölunda pastorat

Församlingsherdar

  Församlingsinstruktion

  Varje församling eller pastorat skall upprätta en församlingsinstruktion som är ett slags måldokument. Den innehåller bland annat en omvärldsanalys, en beskrivning av hur man jobbar med den grundläggande uppgiften (gudstjänst, diakoni, undervisning och mission) samt tre prioriterade områden. Dessa områden är för pastoratets del, klimatet, ungdomar och idealitet. Församlingsinstruktionen är godkänd av kyrkoherde och kyrkofullmäktige och utfärdad av stiftets domkapitel.

  Församlingsinstruktion för Västra Frölunda pastorat

  Expeditionen - kontakta oss

  För allmänna frågor & bokning av dop, vigsel och begravning 

  Telefon: 031-731 64 50
  Telefontider: Måndag till torsdag 09.00-12.00, 13.00 -15.30. 
  Fredag, 10.00-12.00, 13.00-15.30

  E-post för allmänna frågor:  Fråga Västra Frölunda pastorat
  E-post för bokning: Bokning Västra Frölunda pastorat

  OBS! När du mailar om en kyrka eller församling - skriv då i mailet vilken kyrka/församling du avser för att vi snabbare ska kunna hjälpa dig.  

  Så behandlar vi dina personuppgifter