Foto: Gustaf Hellsing/Ikon

Kontakta oss

Här hittar du kontaktuppgifter till expeditionen, alla medarbetare, avdelningar och församlingar i Västra Frölunda pastorat.

Dörren till vänster är ingången till pastoratets expedition.

Expeditionen - kontakta oss

Församlingarna i Västra Frölunda pastorat har en gemensam expedition. Du bokar dop, vigsel eller begravning samt hyra av lokaler genom att kontakta expeditionen. Vi guidar dig självklart gärna rätt vid andra frågor.

Kontaktvägar till våra olika församlingar och avdelningar

Kontakta Näset församling

Personalens kontaktuppgifter. Hör gärna av dig om du har frågor och funderingar kring vår verksamhet.

Kontakta Tynnereds församling

Medarbetares kontaktuppgifter och kyrkornas adresser.

Kontakta Älvsborgs församling

Kontaktuppgifter till personalen i Älvsborgs församling.

Kontakta Västra Frölunda församling

Personalen och deras kontaktuppgifter

Kontakta Styrsö församling

Medarbetares och expeditionens kontaktuppgifter.

Kontakta verksamhetsstödet

På verksamhetsstödet jobbar vi med expedition och bokning, ekonomi, kommunikation, personaladministration (HR) och administration.

Ledning Västra Frölunda pastorat

Kontaktuppgifter till chefsgruppen.

Kontakta rektor

Kontaktuppgifter till pastoratets förskolrektor och personal för Arken, Kyrkans förskola, Lingonet, och Pärlan.

Kontakta fastighet

Fastighetschef, fastighetsskötare och lokalvård.

ANSVARIG UTGIVARE för hemsidan

Databasens namn – svenskakyrkan.se/vastrafrolundapastorat

Tillhandahållare (den som driver verksamheten) – Svenska kyrkan, Västra Frölunda pastorat

Ansvarig utgivare – Ingvild Fallegård, kyrkoherde

DATASKYDDSOMBUD Västra Frölunda pastorat

Gabriel Axelsson
070-268 89 27
dso@xeeda.se