Miljödiplomering

Västra Frölunda pastorat ska bli miljödiplomerat (blev miljödiplomerat fas 1 21 november 2021) och arbetet är i full gång.

Svenska kyrkan nationellt har tagit fram Svenska kyrkans färdplan för klimatet, där kyrkans mål bland annat är att vara klimatneutral år 2030. Alla biskopar gick samman 2019 och skrev boken Ett biskopsbrev om klimatet där de uppmärksammar klimathotet och uppmanar till aktion. Även inom katolska kyrkan och många andra kristna trossamfund har man tydligt tagit ställning och är överens om att vi som kristna måste agera. Vinsterna med att arbeta för en mer hållbar värld är många och rymmer inte minst rättvisefrågor.

I vårt pastorat har man valt att vara en del i utvecklingen för en mer hållbar och rättvis värld. Klimatfrågan antogs som ett av tre prioriterade områden i församlingsinstruktionen 2019 och beslut togs om att pastoratet skulle genomgå Kyrkornas miljödiplomering för hållbar utveckling. Den tar avstamp i ansvaret vi har att förvalta den skapelse som Gud har gjort för oss och andra levande organismer att finnas i. Vi följer den planen som finns framtagen för församlingar i dialog med stiftet.

Cathrine Fernlöf är samordnare för miljödiplomeringsarbetet i vårt pastorat.

Bilder från den pastoratsgemensamma mässan i Tynnereds kyrka där pastoratet blev miljödiplomerat (fas 1) 21 november 2021.