Foto: Unsplash

Nära dig - en föreläsningsserie

Missade du Nära dig? Se föredragen digitalt, i efterhand, här på denna sida.

NÄRA DIG - en föreläsningsserie i Tynnereds kyrka tisdagar 19.00-21.00 

Varje kväll har samma ram: inledning, föredrag och Håll mitt hjärta nära dig - andakt. Föredragen är gratis och livesänds även här på hemsidan.

Höstens tema: Guds ande - den goda rösten.

Se föredraget i efterhand!

23 november - Joakim Hagerius

”Vems bild är det på myntet?”

En kväll om kristen tro och politiskt ansvar. Hur och på vilket sätt kan kristen tro påverka partipolitik på 2020-talet?

Joakim är pastor och biträdande kyrkoledare i Equmeniakyrkan.

9 november - Peter Halldorf
”Den svåra kärleken”


Hur vet man om man är driven av rädsla, av hopp om belöning eller av kärlek? Om att moralens grund inte är ett regelverk, utan kyrkan som gemenskap i kärlek av fria människor.

Peter Halldorf, präst, författare verksam i ekumeniska kommuniteten Bjärka Säby och redaktör för tidskriften Pilgrim.

26 oktober - Olga Persson
”Hopp och mod”

Om kvinnor som mördas för att de vill leva sina liv. Om pojkar som växer i ett mansideal som gör dem olyckliga, hämmade och ensamma.

Olga Persson är förbundsordförande för Unizon. Unizon samlar över 130 idéburna och icke-vinstdrivande kvinnojourer, tjejjourer, ungdomsjourer och jourer mot sexuella övergrepp. Den gemensamma visionen är ett jämställt samhälle fritt från våld. 

Jourerna stöttar, skyddar, förebygger och påverkar, utifrån en kunskap om våld, kön, genus och makt. 2020 hade Unizons jourer nära 140 000 stödkontakter med kvinnor och barn. 

Sommaren 2021 var Olga Persson värd för Sommar i P1, lyssna gärna!  För att läsa mer om Olga Persson, Unizon, jourerna eller få stöd - besök gärna www.unizonjourer.se

12 okotober - Nadim Ghazale
”Min sanning”
Nadim talar utifrån sitt liv som barn och flykting. Om sin tro på Gud om en spännande men också svår livsresa. Idag han tar ställning mot såväl polisbrutalitet som rasistiska föreställningar om kriminalitet i det svenska samhället.

Nadim är polis, föreläsare och hörs ofta i debatten om brottslighet bland annat i programmet Veckans brott.

Sommaren 2021 var Nadim Ghazale värd för Sommar i P1.

28 september -  Mary Philipson
”Gud kommer underifrån”
Maktlöshet är Andlighetens början. Att inse att vi inte kan rädda våra egna liv, att vi inte är oss själva nog, öppnar oss för en kraft som är starkare.

Mary är präst, författare och har arbetat många år i Katarina församlingen i Stockholm med Allahelgona mässan. 

 

Höstens tematext

Guds ande - den goda rösten

Kärlek och närhet tar större plats än ord i en relation. Du som står någon nära vet. De som hör ihop känner igen varandra på tonen och i blicken. Det är precis som den helige Andens språk. Gud står oss nära i anden. Han vet vilka vi är på djupet, ser till hjärtat, ger liv och talar genom en viskning i vårt inre.

I Bibelns gamla testamente är det profeterna som hör Guds röst och talar om för människor att börja om, vända bort blicken från det onda, det som skadar. Guds heliga ande släpper inte taget om människan. En tyst viskning i hjärtat i det allra djupaste inom oss ropar: ”älska, för att jag har älskat dig.”

Men varför är livet så svårt ibland? Aposteln Paulus säger: Ja, det goda som jag vill gör jag inte, men det onda som jag inte vill, det gör jag. Vart är det vi vänder ansiktet för att få vägledning i livet? Vilken röst lyssnar vi till? Hur kan vi skilja på rösterna?

Ignatius av Loyola skriver om en andlig urskiljning. Han skriver då att själens fiendes röst agerar som en hemlig älskare, han vill förbli hemlig och oupptäckt. Men om man bestämmer sig för att berätta och avslöja så flyr rösten.

De kristna ökenfärderna säger att ”högmod går före fall”. Rösten som tystar och ifrågasätter bör man akta sig för. Ödmjukheten är kännetecken för rösten man följer.

I höstens Nära Dig kommer vi följa fem olika personer som kommer tala utifrån sina liv, erfarenheter och drivkrafter. Om vad som lett dom framåt på livets väg och viskat i deras inre.

/Suzana Enmark