Foto på advokat Evin Cetin, och en barnhand som håller en vuxen hand.
Foto: Mondial

Nära dig - en föreläsningsserie

Tema för Nära dig våren 2023 är Vem säger ni att jag är? - om identitet, tillhörighet och livet. Välkommen att lyssna till fyra intressanta föredrag, med start 31 januari.

NÄRA DIG
- en föredragsserie i Tynnereds kyrka
tisdagar 19.00-21.00 

Föredrag med inbjuden gäst. Kvällen avslutas med Håll mitt hjärta nära dig-mässa.

Vi öppnar upp 18.30 för inledande kvällsfika. Föreläsningen börjar 19.00. Efteråt firas mässa för den som vill. Kvällen är slut 21.00.

31 januari - Mitt ibland oss

I sitt jobb som advokat har Evin Cetin mött såväl offren som förövarna i det gängvåld som skakat om vårt samhälle. I Mitt ibland oss träffar hon huvudpersonerna själva: de som beställer morden, de som lever med ett pris på sitt huvud och dem som rekryterar narkotikans barnsoldater. Genom deras berättelser kastar Cetin nytt ljus på frågan ingen verkar kunna besvara: Vad är det som händer?

28 februari - Att få sin röst hörd

Hör 27-åriga Mattias Mutlus berättelse om sin uppväxt i Tynnered och hur musiken hjälpte honom att finna ro.

28 mars - Maria, en moder för världen

Tynnereds kyrka där Jesu Kristi mor Maria har en viktig plats. Denna kväll lär vi oss mer och samtalar om Marias roll i luthersk, ortodox och katolsk tradition och hur Maria kan vara en samlande förebild för oss idag.

Med kyrkoherde Ingvild Fallegård, församlingsherde Per Eriksson, diakon Daniel Pauchard, Fader Abraham Garis mfl.

25 april - Bara ett vanligt samtal

Vi läser ofta om att många unga mår psykiskt dåligt. 

Hur ser det ut, vilka är orsakerna och vad behöver vi göra för att vända trenden? 

Selene Cortes, författare och sakkunnig i frågor som rör psykisk hälsa, har i sin nya bok intervjuat ett antal unga som mått dåligt om vilka faktorer som varit mest avgörande för att orka vidare, och förmedlar en hoppfull insikt; det är nästa alltid en annan människa men det spelar nästan aldrig någon roll vem. 

Föreläsningen har utgångspunkt i intervjuerna och tar upp vad i dessa möten med andra människor som har fungerat och varför

Tynnereds kyrka

Tynnereds kyrka är en större tegelkyrka som har plats för 300 personer. I detta vackra kyrkorum med tegelväggar i varma toner är det stora korset på altarväggen centrum. Här finns församlingshemmet vägg i vägg med kyrksalen.

Så behandlar vi dina personuppgifter - GDPR

Din personliga integritet är viktig för oss i Svenska kyrkan, Västra Frölunda pastorat. Därför vill vi informera om var dina personuppgifter hämtas ifrån, hur vi använder dem och vilka rättigheter du har.