Foto: Anders Ivarsson

Om Älvsborgs församling

Älvsborgs församling - en församling på väg

Älvsborgs församling ligger i västra Göteborg nära kust och hav. Församlingen har ett 16 anställda som driver verksamheten för de drygt 19 000 invånarna i församlingen. Barnverksamheten består bland annat av en heltidsförskola intill Älvsborg kyrka och öppen förskola för barn och familjer. Svenska Kyrkans Unga bedriver ungdomsgrupp. Körlivet är aktivt och församlingen har många körer med varierande inriktningar för olika åldrar.