Församlingsråden

I varje församling finns ett församlingsråd. Församlingsherden arbetar tillsammans med församlingsrådet med församlingens och gudstjänstlivets inriktning. Här presenteras nuvarande råd och deras ledamöter.

På följdande sätt ser församlingsråden ut 2020-2021.

Näsets församlingsråd

Ledamöter:
Anette Gustafsson, ordf.
Elisabeth Lind, v ordf.
Inga Hybbinette-Krook
Catarina Nilsson Svedby
Emily Sedin 
Åsa Markung (förordnad tillsvidare)

Ersättare:
Britt Kjellberg, 
Kenneth Lindhe 
Staffan Nordén 

Styrsös församlingsråd

Ledamöter:
John Granqvist ordf
Solveig Gustafsson v ordf
Ingela Öhrbom
Lisbeth Hansson
Inger Blixt
Kerstin Lorensson
Iréne Westerberg
(vakant)
Ingvild Fallegård (kyrkoherde)

Ersättare:
Anita Krantzén
Berit Sjöberg
Margareta Larsson
Yvonne Johnsson

Tynnereds församlingsråd

Ledamöter:
Magnus Evenseth ordf.
Britta Ripa v ordf.
Barbro Descombes
Berit Dahlberg Olsson
Katharina Evenseth
Tiberia Budak
(vakant)
(vakant)
Per Eriksson, (förordnad tillsvidare)

Ersättare:
Margareta Bengtsson
Annette Johannesson
Åsa-Maria Nilsson
Birgitta Forsell 

​Västra Frölundas församlingsråd

Ledamöter:
Ingrid Karlsson ordf
Berit Möller, ​vice ordf.
 Hans Benjaminsson
Nora Johansson
Orvar Magnander
Per-Ove Persson
Karl Larsson
(vakant)
Ingrid Svensson (förordnad tillsvidare)

Ersättare:
Marie Amri
Lisbeth Bengtsson
Linda Andreasson Baltra
Lotta Roos

Älvsborgs församlingsråd

Ledamöter:
Joakim Sjöberg ordf
Lisa Holmquist v ordf
Peter Flood
Berit Rappman
Maria Lif (förordnad tillsvidare)

Ersättare:
Margareta Lindblad
Katarina Janzén