Kristen tro och kyrkan

I Svenska kyrkan finns plats för dig som är nyfiken på kristen tro – för dig som vill göra andliga upptäckter och få veta mer om vad det innebär att leva som kristen.

Om Kristen tro och Svenska kyrkan

Ingvild Fallegård

Ingvild Fallegård

Västra Frölunda pastorat

Kyrkoherde i Västra Frölunda pastorat