Foto: Magdalena Moberg

Furåsens kyrka

Furåsens kyrka med plats för 190 personer passar särskilt bra för gudstjänster och högtider i det mindre formatet. Det enkla och ljusa kyrkorummet känns välkomnande och erbjuder till nära delaktighet.

Första spadtaget till Furåsens kyrka togs den 8 oktober 1971. I samband därmed hölls en andakt ledd av kontraktsprosten Hugo Eckerdal.

Kyrkan invigdes i april 1972. Den flyttades från Brunnsbo i Backa församling och var en så kallad vandringskyrka. Furåsens kyrka rymmer c:a 150 personer. Församlingshemmet är förbundet med kyrksalen och de utgör tillsammans en yta av c:a 440 m2. Kostnaderna uppgick till c:a 500.000 kronor. Göteborgs kyrkofullmäktige, Göteborgs småkyrkostiftelse och Fiskebäcks kyrkostiftelse stod för huvuddelen av kostnaderna. Ett flertal givare skänkte gåvor till skrudar och övriga inventarier.

Textilierna samt altartavlan utfördes av dåvarande Christina Westmans ateljé. Altartavlan är utförd i spetskypert, gåsöga i röllakan och gobelin-teknik. Den föreställer "Tron, hoppet och kärleken".

Altarskåpet kan stängas under passionstiden och har då som motiv en stiliserad törnekrona och fem röda rosor, "Jesu fem sår".

Den fristående klockstapelns kyrkklocka har tillhört Svinbådans fyrskepp.

 

Adress

Kyrkans adress är Furåsgläntan 23 i Västra Frölunda.
För den som har bil finns det gratis parkering utanför kyrkan. 

Vägbeskrivning

Kör mot Frölunda. Tag av från Västerleden vid Fiskebäcksmotet. Följ skyltar mot Fiskebäck (Stora Fiskebäcksvägen) 1,5 kilometer och sväng sedan höger mot Långedrag (Ängkärrsvägen). Efter 600 meter ser du Furåsens kyrka på höger sida.

Om du åker kollektivt kan du ta dig till Frölunda Torg och därifrån åka med buss 96 eller 97 till hållplats Skärvallsgatan. Furåsens kyrka ligger precis intill hållplatsen. Ett alternativ är buss 91 som stannar vid Påvelunds centrum. Därifrån är det ungefär fem minuters gångväg till kyrkan

 

Foto: Carl Henrikson

Furåsens församlingshem

I församlingshemmet samlas olika grupper. Det går att hyra till dopkalas och begravningssamlingar.

Lyssna till en berättelse om Furåsens kyrka
00:00
Dörren till vänster är ingången till pastoratets expedition.

Expeditionen - kontakta oss

Församlingarna i Västra Frölunda pastorat har en gemensam expedition. Du bokar dop, vigsel eller begravning samt hyra av lokaler genom att kontakta expeditionen. Vi guidar dig självklart gärna rätt vid andra frågor.