Foto: Tommy Hvitfeldt

Donsö kyrka

Gudstjänst firas i Donsö kyrka varje söndag. Församlingshemmet en bit bort rymmer till vardags flera olika verksamheter.

Digital rundvandring i Donsö kyrka

Donsö kyrka

En vit träkyrka som invigdes 1955. Kyrkan var tidigare ett begravningskapell men efter ett starkt engagemang samlade Donsöborna ihop pengar till ombyggnad och färdigställande. Gudstjänst firas varje söndag.

Donsö församlingshem

Församlingshemmet går att hyra vid dop och begravning. Det ligger en liten bit från kyrkan och rymmer till vardags flera olika verksamheter.

Dörren till vänster är ingången till pastoratets expedition.

Expeditionen - kontakta oss

Församlingarna i Västra Frölunda pastorat har en gemensam expedition. Du bokar dop, vigsel eller begravning samt hyra av lokaler genom att kontakta expeditionen. Vi guidar dig självklart gärna rätt vid andra frågor.