Foto: Amanda Holmblad

Styrsö kyrka

På Styrsö ligger församlingens huvudkyrka, byggd 1752.

Digital rundvandring i Styrsö kyrka

Styrsö kyrka

Den äldsta helgedomen, en enkel träbygnad uppfördes förmodligen på den s.k. Vikingakyrkogården i samband med sillfiskeperioden 1556-1589. Kapellet lär ha bränts ned 1643 av fiendehärar.

En ny tegeltäckt rödmålad kyrka med klockstapel uppfördes på nuvarande kyrkans plats.

Sedan den gamla kyrkan visat sig vara "farlig att vistas i " beslöt man 1752 att bygga en ny kyrka i sten. Den invigdes 1754 och hade i stort sett samma utseende som nuvarande kyrka byggd 1752 som ligger mitt i byn mittemot prästgården och församlingshemmet på Brattenvägen.

Styrsö kyrka och församlingshem samt pastorsexpeditionen ligger närmast hållplats Styrsö bratten. 

Styrsö församling

Välkommen till södra skärgården! Här finns kyrkor och mötesplatser på Asperö, Donsö, Styrsö, Brännö, Köpstadsö och Vrångö.

Västra Frölunda pastorat

Svenska kyrkan i västra Göteborg

Dörren till vänster är ingången till pastoratets expedition.

Expeditionen - kontakta oss

Församlingarna i Västra Frölunda pastorat har en gemensam expedition. Du bokar dop, vigsel eller begravning samt hyra av lokaler genom att kontakta expeditionen. Vi guidar dig självklart gärna rätt vid andra frågor.