Foto: Amanda Holmblad

Styrsö kyrka

På Styrsö ligger församlingens huvudkyrka.

Digital rundvandring i Styrsö kyrka

Styrsö kyrka

Den äldsta helgedomen, en enkel träbygnad uppfördes förmodligen på den s.k. Vikingakyrkogården i samband med sillfiskeperioden 1556-1589. Kapellet lär ha bränts ned 1643 av fiendehärar.

En ny tegeltäckt rödmålad kyrka med klockstapel uppfördes på nuvarande kyrkans plats.

Sedan den gamla kyrkan visat sig vara "farlig att vistas i " beslöt man 1752 att bygga en ny kyrka i sten. Den invigdes 1754 och hade i stort sett samma utseende som nuvarande kyrka byggd 1752 som ligger mitt i byn mittemot prästgården och församlingshemmet på Brattenvägen.

Styrsö kyrka och församlingshem samt pastorsexpeditionen ligger närmast hållplats Styrsö bratten.