Uppslag av noter som står uppställda på pianots notställ.
Foto: Amanda Holmblad

Sjung i kör!

Upplev glädjen i att sjunga tillsammans. Utveckla din sångröst. Berör andra med din sång.

Körer i Västra Frölunda

Frölunda kyrkokör övar på onsdagskvällar. Välkommen att vara med! Vi söker särskilt herrar.

Näsetkören

Näsets församlings vuxenkör övar på torsdagar i Näsets kyrka.

Körer i Styrsö församling

Församlingens kyrkokörer har en repertoar som vanligen följer kyrkoåret. De medverkar främst i gudstjänster vid kyrkliga högtidsdagar, men också vid andra tillfällen som konserter och vid allsångskvällar.