En blandad ungdomskör i röda kåpor sjunger.
Foto: Kristin Lidell /Ikon

Sjung i kör

Upplev glädjen i att sjunga tillsammans, utveckla din sångröst, berör andra med din sång. I pastoratet finns flera olika körer som söker sångare, både i projekt och terminsvis. Kika här!

Människor står i halvcirkel och sjunger med noter i handen.

Körer i Tynnereds församling

Det finns två körer i Tynnereds församling, Tillsammanskören och Projektkören.

Näsetkören

Näsets församlings vuxenkör övar på torsdagar i Näsets kyrka. Vill du vara med? Vi startar höstterminen 7 september!

Frölunda kyrkokör

Frölunda kyrkokör är en blandad kör med drygt 40 medlemmar. Vi välkomnar nya körsångare i alla stämmor. Start onsdag 6 september.

Körer i Styrsö församling

Församlingens kyrkokörer har en repertoar som vanligen följer kyrkoåret. De medverkar främst i gudstjänster vid kyrkliga högtidsdagar, men också vid andra tillfällen som konserter och vid allsångskvällar.