Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Västra Frölunda pastorat

Välkommen till Svenska kyrkan i västra Göteborg. Näset, Styrsö, Tynnered, Västra Frölunda och Älvsborgs församlingar bildar tillsammans Västra Frölunda pastorat. Från Vinga fyr till Frölunda Torg finns våra många kyrkor som öppna mötesplatser.

Fasteaktionen 2020

Act Svenska kyrkan uppmärksammar i årets fasteaktion alla människors rätt att leva ett liv i trygghet och säkerhet i frihet från våld. Många människor lever i kontexter där våld normaliserats. Men våldet får inte fortsätta vara en del av livet, något vi måste förhålla oss till eller lära oss hantera. Tillsammans har vi makten, modet och styrkan att agera. 

Tillsammans kan vi göra skillnad!

Dop, konfirmation och bröllop 

Begravning och att leva vidare

I livets alla skeden: 

Tidningen Våga

Kyrkans jourtjänst blir Kyrkans SOS