Foto: Alex och Martin/Ikon

Kyrkofullmäktige och kyrkoråd

Så styrs Västra Frölunda pastorat

Kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige i Västra Frölunda pastorat. Ledamöter, sammanträdesdatum och protokoll.

Kyrkorådet

Kyrkorådet i Västra Frölunda pastorat. Ledamöter och mötesprotokoll.

Församlingsråden

I varje församling finns ett församlingsråd. Församlingsherden arbetar tillsammans med församlingsrådet med församlingens och gudstjänstlivets inriktning. Här presenteras nuvarande råd och deras ledamöter.

Bild från kyrkomötet. På duken längst fram visas texten Votering.

Så styrs Svenska kyrkan

Svenska kyrkan är en öppen folkkyrka som styrs av förtroendevalda tillsammans med biskopar, präster och diakoner. Här kan du lära dig mer om hur Svenska kyrkan organiseras och hur beslut fattas.