Siluetten av två personer som sitter på en parkbänk. En röd termos står mellan dem.
Foto: Marie Åhfeldt / Mås Illustra

Råd och stöd - diakoni

Diakoni är kyrkans sociala omsorg och arbete. Mer information om vilket stöd du kan få, och kontaktvägar finns på denna sida.

Diakonimottagningen i Västra Frölunda pastorat 


Du som är bosatt eller vistas i Västra Frölunda pastorat är välkommen att kontakta vår diakonimottagning. På diakonimottagningen kan du samtala om din sociala och/eller ekonomiska situation med en diakon. Tillsammans försöker vi hitta vägar framåt för dig.
 
I vårt pastorat ingår Näsets församling, Styrsö församling, Tynnereds församling, Västra Frölunda församling och Älvsborgs församling. Se här vilken församling du tillhör. 
 
Vi har tidsbokade besök på måndagar (Obs! ej drop-in). Du kan kontakta diakonimottagningen genom att anmäla dig via formuläret nedan, eller ringa på 0737-73 68 20 där du får tala in ett talsvar, så återkommer vi så snart vi kan. 

Sommarstängt 2023

Sista dagen vi har mottagning är 19 juni, sedan öppnar vi igen 11 september. Från och med 14 augusti kan du kontakta Diakonimottagningen för att boka tid inför hösten.

Så här gör du:

 1. Anmäl dig via formuläret.
 2. Du blir sen kontaktad med förslag på tid för samtal på mottagningen.
 3. Vi ses på avtalad tid på mottagningen där vi pratar om din situation.
 4. Beslut om eventuellt stöd fattas efter ditt besök och meddelas dig i efterhand. 

 

Jag vill få en tid på diakonimottagningen i Tynnereds kyrka

Behöver du någon att prata med?

Ensamheten och saknad kan kännas påträngande och smärtsam. Tystnaden kan nästan eka... Oro och ängslan över både nära och kära, men också över ekonomi och praktiska göromål, kan kännas tyngande. Då kan det vara skönt att få prata med någon, att få sätta ord på sina känslor och tankar. Kanske har du ett problem du behöver lyfta, eller så vill du bara att någon ringer och frågar hur du mår?

Vi finns här för dig. Du kan boka själavårdssamtal med präst eller diakon, antingen på plats eller via telefon. Se kontaktlistan nedan för direktkontakt, eller ring expeditionen för att komma vidare. 

Närbild person som håller mobiltelefon i handen.

Präster och diakoner i pastoratet

Här finns en kontaktlista över pastoratets alla präster och diakoner. Om du behöver samtala med någon eller annat stöd så är du välkommen att höra av dig.

Kyrkans SOS

Kyrkans SOS är en fristående ideell organisation som erbjuder kris- och samtalsjour. Du kan ringa SOS-telefonen eller skriva till SOS-brevlådan. Du får vara anonym. För dig mellan 12 och 25 år finns Nätvandrarchatten.

Klippor i skärgården.

Familjerådgivning

Svenska kyrkans familjerådgivning är till för dig som vill ha stöd i någon av dina nära relationer. Ett samtal kan ge möjlighet till förändring och förståelse.

Fonder/stiftelser

Du kan vända dig till Västra Frölunda pastorats Diakonimottagning, som startar 5 september 2022, om du till exempel behöver stöd och vägledning i din sociala och/eller ekonomiska situation. Efter ett besök på Diakonimottagningen görs en bedömning av ditt behov. Det kan ibland handla om att söka pengar ur fonder.

Följande fonder/stiftelser använder Diakonimottagningen

 • Agnes Hedvalls minne
 • Allmänna hjälpföreningen i Göteborg
 • De fattiges vänner
 • Emil Rodhes donation
 • Göteborgs läkaresällskap
 • Haralds minne
 • Johanniterorden i Sverige
 • Majblomman
 • Olivia Bergenholtz donation
 • Åldersro
 • Öm och sedlig

Söka själv

Vissa fonder söker du själv. Förslag på dessa fonder ser du här (länk till pdf). Du söker själv efter ansökningsblanketter på respektive stiftelses hemsida. Diakonimottagningen hjälper inte till med detta. Du kan vända dig till bibliotek för att söka efter fonder och att kopiera dokument:

Du kan hitta andra fonder att söka genom länkarna nedan:

Länsstyrelsens stiftelsedatabas 

Svenska kyrkans 

Göteborgs stads sociala stiftelser 

Du kan också kontakta Fondakuten, för att få hjälp att hitta och söka fonder.

 

Vad gör en diakon?

Ja, vad är egentligen kyrkans diakoni och varför behövs den? Ulrika Espenholt svarar utifrån sitt eget arbete som diakon i Västra Frölunda församling.

Diakoner

  Diakoni

  Diakoni är att tjäna och ha omsorg om medmänniskan. Diakonins mål ska vara att inspirera till diakonalt arbete och skapa platser där alla kan mötas i ögonhöjd. Det innebär att möta människor i livets olika sammanhang och särskilt i utsatta livssituationer.

  Bär varandras bördor så uppfyller ni Kristi lag.

  Gal 6:2

  Mer om diakoni i församlingarna

  Handla Fairtrade

  Välkommen att handla av ett varierat utbud av Fairtrade-märkta varor i Fairtrade-skåpet i Näsets kyrka.

  Du behövs

  Vill du engagera dig i Svenska kyrkan genom att bidra med din tid och talang? Vi behöver varandra och genom att samarbeta gör vi närmiljön till en bättre och varmare plats.

  Wanda och Jens Ohlssons stiftelse

  I Näsets församling finns Wanda och Jens Ohlssons stiftelse som ger bidrag till funktionshindrade ungdomar mellan 10 och 25 år. Ansökningstiden är 1-31 januari varje år.

  Dörren till vänster är ingången till pastoratets expedition.

  Expeditionen - kontakta oss

  Västra Frölunda pastorats fem församlingar har en gemensam expeditionen. Här bokas dop, vigsel, begravning samt lokaluthyrningar. Vi svarar på frågor och försöker hjälpa dig med ditt ärende.  

  Västra Frölunda pastorat - fem församlingar, elva kyrkor.

  Så behandlar vi dina personuppgifter - GDPR

  Din personliga integritet är viktig för oss i Svenska kyrkan, Västra Frölunda pastorat. Därför vill vi informera om var dina personuppgifter hämtas ifrån, hur vi använder dem och vilka rättigheter du har.