Foto: Gustaf Hellsing/Ikon

Diakonala samarbetspartners

Västra Frölunda pastorat samarbetar med Göteborgs kyrkliga Stadsmission, Kyrkans Jourtjänst och Svenska kyrkans familjerådgivning.

Vi bidrar också till följande gemensamma diakonala verksamheter:

  • Sjukhuskyrkorna
  • Arbetet med intellektuellt funktionshindrade i Guldhedskyrkan
  • Sverigefinska verksamheten 
  • Teckenspråkig verksamhet
  • Andlig vård inom kriminalvården
  • Kyrkan i högskolan

Diakoni

Diakoni är att tjäna och ha omsorg om medmänniskan. Diakonins mål ska vara att inspirera till diakonalt arbete och skapa platser där alla kan mötas i ögonhöjd. Det innebär att möta människor i livets olika sammanhang och särskilt i utsatta livssituationer.

Bär varandras bördor så uppfyller ni Kristi lag.

Gal 6:2