Foto: Pixabay

Förskolor

Det finns fyra förskolor i pastoratet. Arken, Kyrkans förskola, Lingonet och Pärlan.