Foto: Pixabay

Förskolor

Det finns fyra förskolor i pastoratet. Arken, Kyrkans förskola, Lingonet och Pärlan.

Beslut att sälja prästgården i Älvsborg

2022-12-14 fattade Kyrkofullmäktige i Västra Frölunda pastorat följande beslut: ”Att sälja prästgården i Älvsborg, och att lägga ner förskoleverksamheten i Kyrkans förskola i Älvsborg.” 

En tänkt organisationsförändring som rör förskolan

Den 14 december kallas kyrkofullmäktige i Västra Frölunda pastorat till ett extra sammanträde med anledning av beslut om en tänkt organisationsförändring som rör förskolan.

Förskolan Arken i Tynnered

Förskolan Arken är en förskola i Tynnered. En förskola som ger barnet möjlighet att växa i tro, trygghet och gemenskap!

Kyrkans förskola i Älvsborg

Förskolan ligger i prästgården intill Älvsborgs kyrka. Den har en stor härlig trädgård och hemtrevliga lokaler som ger möjlighet till lärande och lek både inne och ute.

Förskolan Lingonet i Grevegården

Förskolan Lingonet är en förskola i Grevegården. Här finns möjlighet att växa i tro, trygghet och gemenskap. Vi vill låta barnen förstå att de är älskade och viktiga som de är!

Förskolan Pärlan i Näset

Näsets församling har en egen förskola, Pärlan.