Foto: Pixabay

Gudstjänst

Nu lättar restriktionerna något kring sammankomster vilket ger oss möjlighet att fysiskt fira gudstjänst ihop. Det varierar från kyrka till kyrka hur möjligheterna ser ut så titta i kalendern här på hemsidan - det är där uppdaterad information finns. De digitala alternativen kvarstår tills vidare, som inspelad andakt varje vecka och livesänd gudstjänst från Tynnereds kyrka varje söndag. Läs mer här.

Lägesuppdatering 26 maj 2021

Från och med 1 juni 2021 lättar restriktionerna något kring offentliga sammankomster och kyrkor får lov att ha upp till 50 besökare vid gudstjänster – om kyrkorummet ger möjlighet till att hålla avstånd. 

När det gäller gudstjänster i kyrkorna i Västra Frölunda pastorat är det lite olika hur snabbt vi kan ställa om och öppna upp för fler deltagare och i vissa av våra mindre kyrkor kommer det att vara ett lägre maxantal än 50 personer. Därför hänvisar vi till kalendern på hemsidan för uppdaterad information om gudstjänster i respektive kyrka.

Det ska bli härligt att äntligen få ses igen! Viktigt är dock att vi alla fortsätter att följa Folkhälsomyndighetens råd och restriktioner och att vi är rädda om varandra. 

Digitala alterntiv

Ingvild Fallegård

Ingvild Fallegård

Västra Frölunda pastorat

Kyrkoherde i Västra Frölunda pastorat