Foto: Pixabay

Gudstjänst

Gudstjänsten är kyrkolivets centrum och hela församlingens gåva och ansvar. I kalendern finns information om tid och plats för veckans gudstjänster.

En bibel ligger uppslagen på ett bladguldsmyckat altare.

Kyrkoårets bibeltexter

Läs bibeltexterna för de olika helgdagarna under kyrkoåret.

Kristen djupmeditation

Den kristna djupmeditationen är en väg att i tystnad och stillhet öppna sig för Guds närvaro i våra liv och i hela tillvaron. Fredagar (ny dag!) i Grevegårdens kyrka.

Där två eller tre är samlade i mitt namn är jag mitt ibland dem.

Matt 18:20

Nödrop för Ukraina

Stöd de som drabbats av kriget.

Ge en gåva

Digitala alterntiv

Kontakta oss

Här hittar du kontaktuppgifter till expeditionen, alla medarbetare, avdelningar och församlingar i Västra Frölunda pastorat.