Foto: Ulrika Robsarve/Ikon

Bröllop

Planerar ni ert bröllop? Då har ni en dag framför er som ger minnen för livet. Här berättar vi om vigselgudstjänsten och hur man bokar präst och kyrka. Och så får ni tips om annat att tänka på.

Ett välsignat bröllop

Att gifta sig borgerligt eller kyrkligt har samma värde inför lagen, men en kyrklig vigsel består av en gudstjänst med många symboler. I Guds och alla vittnens närvaro lovar ni varandra att vårda kärleken och stå vid varandras sida livet ut. Tillsammans ber vi Gud att välsigna ert äktenskap och finnas med i både glädje och sorg.

Alla är välkomna att fira sitt bröllop i Svenska kyrkan, men som regel behöver minst en av er vara eller bli medlem i Svenska kyrkan. Det är inget hinder om den andra tillhör en annan kyrka eller religion.

Bröllopet rymmer många symboler

Vid livets stora förändringar använder vi ofta riter och symboler. De har en känslomässig funktion och de hjälper oss att lämna det gamla och kliva in i det nya. Er vigsel och bröllopsfest – om ni väljer att ha en sådan – kommer också att rymma riter och symboler.

Ringen: Vigselringen, eller ringarna, är en sluten cirkel och det är en urgammal symbol för evighet och eviga förbund. Prästen läser en bön över ringen, eller ringarna, och vigselparet håller gemensamt i den medan de uttalar sina löften till varandra. En ring kan vara av vilket material som helst.

Brudkrona: Många kyrkor har en brudkrona som ett vigselpar kan låna. Traditionen att bära brudkrona går tillbaka till medeltiden. Den var en symbol för jungfru Maria, både som himmelsdrottning och som den kyska kvinnan. Brudkrona finns att låna på Donsö och i Tynnered

Riskorn: I slutet av 1800-talet infördes seden att kasta ris eller sädeskorn över vigselparet för att bringa fruktsamhet och rikedom till paret. I våra kyrkor är det dock endast tillåtet med blomblad eller såpbubblor.

Boka kyrka

Ni har kanske funderat över i vilken kyrka, eller på vilken plats, ni vill gifta er. Kontakta vår expedition för att ställa frågor och boka. Det enklaste är att välja en kyrka i den församling där ni bor, och att den präst som är i tjänst viger er. Men det finns också möjlighet att gifta sig på en annan plats och ni kan önska att en speciell präst ska viga er.

Om ni vill gifta er på en annan plats än i en kyrka, till exempel vid havet, kan ni tala med prästen om det.

Vill ni gifta er utomlands?

Det går bra att gifta sig eller få kyrklig välsignelse i utlandet. Vänd er då till Svenska kyrkans utlandsförsamlingar eller läs mer om att gifta sig utomlands. I Svenska kyrkans församlingar utomlands kostar det oftast att viga sig.

RENOVERING 2023

OBS! Älvsborgs kyrka kommer att vara stängd för renovering 1 augusti - 30 november 2023. Under denna period hänvisar vi kyrkliga handlingar (dop, vigsel och begravning) till pastoratets andra kyrkor. 

Kontaktinformation

Dörren till vänster är ingången till pastoratets expedition.

Expeditionen - kontakta oss

Västra Frölunda pastorats fem församlingar har en gemensam expeditionen. Här bokas dop, vigsel, begravning samt lokaluthyrningar. Vi svarar på frågor och försöker hjälpa dig med ditt ärende.  

Elva kyrkor

Mer om kyrkor och församlingshem.

Mer om bröllop och vigsel

Liten pojke överlämnar ring på bröllop.

Bröllop

Planerar du och din partner att gifta er? I kyrkan får ni ett välsignat bröllop. Vi berättar om vigselgudstjänsten och hur ni bokar präst och kyrka. Och lite tips om annat att tänka på också.