Foto: Tommy Hvitfeldt

Om Näsets kyrka

Näsets kyrka invigdes av biskop Bo Giertz den 19 november 1967. Arkitekt blev Ville Berglund, själv Näsetbo.

Ville Berglund hade god hjälp av sonen Anders,  även han arkitekt. Hela familjen Berglund var engagerad i detta kyrkbygge. Redan år 1955 hade ett tjugotal Näsetbor samlats hemma hos familjen Berglund nere på Stegerholmsvägen för att planera för småkyrkan på Näset. Den lokala kyrkostiftelsen hade stöd av Göteborgs småkyrkostiftelse och Kyrkofullmäktige i Göteborg hade 1964 utlovat anslag till i princip halva byggkostnaden av en småkyrka. Kyrkan skulle komma att kosta 1 098 000 kr, varav 430 000 kr hade samlats in på Näset.

Byggmästare blev Arvid Malm, som märkligt nog fick vara med om att bygga fyra småkyrkor, Guldheden, Näset, Kaverös och Burås. Till bygglovet bidrog det faktum att elever från yrkesskolan skulle engageras i bygget förutom de ordinarie byggnadsarbetarna.

Kyrktomten var en gåva till kyrkan, men den ursprungliga tomten låg, där Näsetskolan ligger idag. Sedan sålde kyrkan den och köpte år 1963 den nuvarande tomten på över 3 000 kvm för 25 000 kr, vilket måste betecknas som ett lyckokast. Kyrkan skulle ju ligga mitt i byn.

Den nya kyrkan skulle se ut som en kyrka. Det var utgångspunkten, när far och son Berglund började sitt arbete. Slutresultatet blev en vacker och inbjudande helgedom, en god representant för svenskt kyrkobygge i traditionell stil. Den är byggd i vitmålat spritputsat tegel, och exteriört pryds den på östra gaveln av tre kors i relief. Själva kyrksalen har idag sittplatser för 142 besökare.

Kyrkklockorna

Det finns två kyrkklockor i klocktornet. Den lilla är gjuten 1967 i Sigtuna. Den är en gåva av tre bröder Risberg till minne av deras föräldrar. Den väger 500 kg och är stämd i A. Den stora klockan, som väger 650 kg, göts 1875 till Eggegrunds fyr utanför Gävle. Den flyttades sedan till västkusten och Stora Pölsan utanför Rörö i Göteborgs norra skärgård och har ställts till kyrkans förfogande av Sjöfartsverket.

Kyrkfönstren

De två korfönstren är skapade av konstnären Joel Mila och skänkta av Kyrkliga arbetskretsen 1977. Fönstret till vänster, där Maria sitter med Jesusbarnet i knät, föreställer Jesu födelse. Det högra fönstret symboliserar den segrande Kristus som sitter på regnbågen och har jorden till sin fotapall.

Tillbyggnader

År 1984 byggdes kyrkan ut åt norr. Vi fick arbetsrum för personalen, lokaler för förskolan, musikrum och expedition samt en atriumgård. Arkitekt var Anders Berglund.

År 2010 byggdes kyrkan ut åt väster. Ombyggnaden ritades av Norconsult AB. Tanken var att man skulle kunna förflytta sig under tak mellan kyrkans norra och södra delar utan att behöva gå genom själva kyrkorummet. Ett kyrktorg skapades och vapenhuset byggdes ut. Dessutom byggdes ett samtalsrum och ett lekrum. Värmesystemet byttes ut mot bergvärme och solenergi. Kyrksalen och övriga befintliga lokaler fick dessutom en välbehövlig renovering. De tidigare bänkarna i kyrksalen byttes ut mot kopplingsbara stolar och bänkar i ek. Ett nytt grått klinkergolv lades in i kyrksalen, församlingssalen och på kyrktorget.

Interiör och inventarier

Altaret, altarringen, korset och dopfunten är gjorda i kalkad ek. Predikstolen, även den i kalkad ek, har ersatts av en ambo, en flyttbar läspulpet som också används som predikstol. Altaret, som från början stod vid korväggen, har senare flyttats fram, så att prästen vid nattvardsfirande kan stå vänd mot församlingen. Dopfunten med silverskål och silverkanna är skänkta av söndagsskolebarn.

Orgeln, byggd av Magnussons orgelbyggeri i Mölnlycke, installerades år 1972 till en kostnad av 70 000 kr. Den har två manualer och sju stämmor. Orgeln flyttades år 2004 till sin nuvarande plats nere i kyrksalen till vänster om entrén. Den stod tidigare framme i kyrkan till vänster om de första bänkraderna.

Flygeln av märket Bechstein har kunnat inköpas tack vare många generösa gåvor. Den kostade 115 000 kr, varav 85 000 kr var donationer.

De flesta av de kyrkliga textilierna är gjorda i Agda Österbergs ateljé i Varnhem.

Webbokning - dop

Här kan ni via webben hitta lediga doptider i Näset, Västra Frölunda och Älvsborgs kyrka, och sedan boka genom formuläret. Önskas dop i Furåsen, Grevegården, Tynnereds kyrka eller i någon av kyrkorna i Styrsö församling kontakta oss på telefon istället.

Dörren till vänster är ingången till pastoratets expedition.

Expeditionen - kontakta oss

Församlingarna i Västra Frölunda pastorat har en gemensam expedition. Du bokar dop, vigsel eller begravning samt hyra av lokaler genom att kontakta expeditionen. Vi guidar dig självklart gärna rätt vid andra frågor.