Om Näsets församlings historia

Näsets församling bildades 1 januari 1995. Den omfattar stadsdelarna Näset, Kannebäck och södra Önnered.

Antalet invånare är cirka 8400, varav cirka 63 % är tillhöriga Svenska kyrkan. Församlingen sträcker sig från Opaltorget i norr till Smithska udden i söder. Inom dess gränser finns ett mycket stort radhus- och kedjehusområde, som heter Åkered. Bebyggelsen består i norra delen huvudsakligen av lägenheter och radhus. I södra delen finns det mest villor. Sommartid söker sig många göteborgare och andra till de stora badplatserna Smithska Udden och Näsetbadet.
 
Historik
Näset är en del av gamla Västra Frölunda socken i Askims härad, Västergötland, en utpost mot havet med vatten på tre sidor. Västra Frölunda och Askims församlingar var före 1658 de enda svenska områden som nådde fram till Västerhavet.
 
Näsetborna hade lång väg till sockenkyrkan, som låg vid kyrkplatsen i Järnbrott, där vägarna möttes från de fyra väderstrecken och där den gamla kyrkogården fortfarande finns kvar. Västra Frölunda medeltida kyrka revs 1867, och ett år tidigare, 1866, hade den nya kyrkan på Toftaåsen uppförts. Näsetborna hade fått litet kortare väg till kyrkan.
 
Under mellankrigstiden var Västra Frölunda ett landsbygdspastorat. År 1945 införlivades Västra Frölunda kommun med Göteborgs stad, men Västra Frölunda pastorat stod utanför Göteborgs kyrkliga samfällighet ända till den 1 januari 1963. Samtidigt bildades Högsbo församling genom uppdelning av Västra Frölunda.
Västra Frölunda hade länge en mycket skiftande karaktär. Där fanns bevarad jordbruksbygd, fiskelägen, villasamhällen och framväxande storstadsbebyggelse.
 
Efter andra världskriget växte församlingen och landsbygden blev mer urbaniserad och stadsliknande. Det blev självklart att tänka sig en distriktsindelning. Näset utgjorde en naturlig och klart avgränsad del av Västra Frölunda. Denna del av församlingen fick bli ett eget distrikt med egen distriktspräst från 1950-talets mitt.
Det blev ingen provisorisk småkyrka på Näset. Kyrkan hyrde i stället Näsets Folket hus, sedermera Näsetgården, där man kunde börja fira gudstjänst år 1955. Samma år bildades en lokal småkyrkostiftelse. Och året därpå tillkom Näsets kyrkliga arbetskrets som ville vara med och bygga kyrka på Näset.  Den nya kyrkan stod färdig 1967 och kunde invigas den 19 november på Söndagen före Domssöndagen av biskop Bo Giertz.
Dessförinnan, den 1 januari 1967, hade Västra Frölunda församling delats i tre delar. Älvsborg och Tynnered blev självständiga församlingar med var sin kyrkoherde. Näset fördes till Tynnered.
 
Den 1 januari 1995 blev Näsetdelen egen församling. Tynnered, som då var Göteborgs största församling med mer än 25000 församlingsbor, delades. I Näset bodde då ca 7500 personer. Förut fanns ett distriktsråd som inte hade beslutanderätt. Nu fick Näsets församling ett eget kyrkoråd med en egen budget och en egen pastorsexpedition.
 
Den 1 januari 2000, vid millennieskiftet, blev Näsets församling ett eget pastorat. Frågan hade varit aktuell länge men genom ett särskilt beslut i Kyrkomötet blev den än mer aktualiserad. Den stora skillnaden blev, att Näset nu helt fick stå på egna ben. Jan Elvmarker utsågs till den förste kyrkoherden i pastoratet. Han efterträddes år 2007 av kyrkoherde Karin Ulfheden.
 
Den 1 januari 2018 blev Näsets församling en del av Västra Frölunda pastorat. Kyrkoherde blev Annika Vindare och församlingsherde blev Åsa Markung.