Foto: Kristina Johansson

Kristen djupmeditation

Den kristna djupmeditationen är en väg att i tystnad och stillhet öppna sig för Guds närvaro i våra liv och i hela tillvaron. Fredagar (ny dag!) i Grevegårdens kyrka.

Kristen djupmeditation

Start fredag 2 september 9.00, sedan fredagar varje vecka. 

Vad är kristen djupmeditation?

När vi i meditationen sätter oss ner i stillhet, är det för att ge plats för Gud i våra liv.

Det är den kristna mystikens sätt att öppna oss för riktige Gud - bortom alla bilder och föreställningar jag själv och andra har. Den Gud som möter oss i Jesus Kristus, genom den heliga Anden. 

Den kroppsliga tekniken i sittställningen som vi använder oss av, har sitt ursprung i den japanska meditationsmetoden Za Zen.  Det är ett beprövat sätt att sitta och att andas som hjälper oss att bli stilla, både i vår kropp och i vårt inre.

Och genom denna stillhet vill vi ge utrymme för Gud och oss själva att vara dem vi är.

”Man lyssnar inte till Gud genom att förnimma Hans röst, utan genom att sluta lyssna till allt annat”

Wilfrid Stinissen

Hur går det till?

Vi börjar varje meditation med ett kort inledningsord från Bibeln. Sedan sitter vi i stillhet och tystnad i 20 minuter. När meditationen är slut ber vi tillsammans om Guds välsignelse: 

Herren välsigne oss och bevare oss.
Herren låte sitt ansikte lysa över oss och vare oss nådig.
Herren välsigne oss och give oss frid.
I Faderns + och Sonens och den heliga Andens namn.
Amen.

 

Grevegårdens kyrka

Välkomna till Grevegårdens kyrka, en rund träkyrka med plats för ungefär 80 personer. Församlingshemmet ligger vägg i vägg med kyrksalen och det är en underbar plats för kyrkkaffe, verksamheter eller varför inte ett dopkalas!