Foto: Illustratör: Helena Andersson

Lokalförsörjningsplan

Svenska kyrkan gör just nu en omfattande översyn av sitt fastighetsinnehav, och skapar nya modeller för planering och förvaltning av fastigheter och det gemensamma kulturarvet.

Bakgrund

Arbetet är ett resultat av kyrkomötets beslut från 2016 om att kyrkan ska ta ett gemensamt ansvar för fastigheter, kyrkor och ekonomiska utjämningssystem för att frigöra resurser till det grundläggande uppdraget och minska de ekonomiska effekterna av att antalet medlemmar successivt blir färre.

Mål

Målsättningen är en effektiv och långsiktigt hållbar fastighetsförvaltning som bidrar till funktionella lokaler för kyrkans olika verksamheter, låg påverkan på klimat och miljö, och som samtidigt sparar på ekonomin. Då kan Svenska kyrkan fortsätta fira gudstjänst, berätta om kristen tro, arbeta för ett värdigt liv och en bättre värld för alla, och ta ansvar för det kyrkliga kulturarvet.

​Tidplan

Lokalförsörjningsplanen ska vara klar år 2022.

Arbetsgrupp

Västra Frölunda pastorat har nyligen börjat arbetet med att ta fram en lokalförsörjningsplan och arbetsgruppen består av Stina Oad, Amanda Holmblad, Niklas Schlosser, Catharina Jerlin, Peter Belsing, Magdalena Moberg och Ingvild Fallegård. Gruppen kommer kontinuerligt kommunicera hur planen och arbetet fortskrider.

 

Vid frågor kontakta kyrkoherden: